Energitilskud 2018

Energitilskud 2018Siden 2006 har de danske energiselskaber været forpligtet til at sørge for, at der sker energibesparelser i Danmark. I 2016 udgjorde energiselskabernes samlede forpligtelse 10,1 PJ om året. Selskaberne benytter sig hovedsagelig af to typer af tiltag for at nå målet. Det ene er rådgivning og det andet er ved at støtte energibesparelsesprojekter gennem tilskud. For at I kan gøre brug af enten rådgivningen eller tilskuddene, når I går i gang med en energibesparende indsats, skal I sælge jeres ret til indrapportering af besparelsen til et udvalgt energiselskab. På den måde opnår energiselskabet retten til at indberette energibesparelsen til Energistyrelsen i stedet for jer. På den måde kan selskabet opfylde deres forpligtigelse, og I kan nyde godt af rådgivning og tilskud.

Tilskud og rådgivning

Hvis I overlader retten til indrapportering af energibesparelser til et energiselskab, får I stadig gavn af de penge I sparer på energien. Som slutbrugere kan I i udgangspunktet få støtte fra energiselskabet enten i form af rådgivning om, hvordan I kan spare mest muligt på energimæssige tiltag. Eller i form af tilskud, der kan hjælpe jer med at gennemføre et helt konkret tiltag. Hvert enkelt energiselskab bestemmer selv, hvilken type støtte de vil bevilge, så derfor bør I forhøre jer hos flere energiselskaber i forhold til, hvilke støttemuligheder, der er til jeres projekt.

Hvis I gerne vil have tilskud

Hvis I vælger at benytte muligheden for at sælge jeres ejerskab over energibesparelser for at få tilskud, er det nødvendigt, at der udfærdiges en aftale på skrift, der dokumenterer salget. Det skal gøres, før projektet kan gennemføres. Den pris I skal betale kommer an på, hvilken aftale I kan forhandle jer frem til. Derudover skal I tænke på at få besparelserne dokumenteret. Når i laver en sådan aftale opnår selskabet retten til at rapportere jeres energibesparelse videre til Energistyrelsen. I skal være opmærksom på, at I kun kan udarbejde en sådan aftale om at modtage tilskud med et energiselskab og kun til et projekt.

Når besparelsen skal beregnes
Man beregner som oftest besparelsen med udgangspunkt i det konkrete projekt I er i gang med. Som før nævnt får I selv den fortjeneste, som er resultatet at besparelsen på det energimæssige plan. Det ændres ikke selvom I sælger retten til indrapportering.

Besparelsen skal ligge ud over

For at et selskab kan indberette en energibesparelse er besparelsen nødt til at være af en sådan karakter, at den ikke var blevet gennemført, hvis ikke energiselskabet var blevet involveret. Det vil sige, at det skal dreje sig om en EKSTRA besparelse. Det vil sige noget, der kommer i tillæg til det, der ellers ville være blevet gjort. Det er også derfor det er vigtigt, at der indgås en aftale om overdragelsen af retten til indberetningen af besparelserne inden et projekt igangsættes. Det er imidlertid muligt at gå i gang med en forundersøgelse af projektet og en projektering inden aftalen er på plads.

Du kan få tilskud til bl.a.

Det er vigtigt at huske følgende

  • I skal huske at have en aftale med et energiselskab eller en underleverandør klar, inden I sætter projektet i gang.
  • I skal undersøge om jeres virksomhed, organisation eller kommune har nogle retningslinjer for det at sælge energibesparelser. Det kan for eksempel være, at de penge der fremkommer ved energibesparelserne skal bruges på ny rådgivning eller til investering i teknik eller projekter, der kan befordrer energibesparelser. Findes der ingen retningslinjer på området, vil det være anbefalelsesværdigt at nedsætte nogle. Hensigten med, at energiselskaberne hjælper jer med tilskud eller rådgivning, er jo at få sat endnu flere energibesparelser i værk.
  • I skal huske at undersøge markedet – ringe til flere energiselskaber og spørge jer for hos leverandører og håndværkere. Måske har de en aftale med et selskab.
  • Sæt jer ind i, hvordan beregningen af besparelserne opgøres. De er vanskelige og kræver en grundig indsigt.
  • Overvej muligheden af at få en professionel og uafhængig rådgiver, der kan hjælpe jer med at få en aftale i stand.