maskinføreruddannelse

Sådan bliver du maskinfører

GPS

GPS – hvordan fungerer det?

Brønddæksel

Skab et flottere helhedsindtryk med usynlige dæksler

Noget af det første, dine gæster møder, når de kommer gående mod dit hus, er indkørslen. Og vi ved, at førstehåndsindtrykket har meget at sige. Derfor gør mange husejere også meget ud af den. Indkørslen kan være belagt med flotte sten, som markerer, hvor bilen kan parkere, og måske er der blomsterbede omkring fliserne, for at skabe en hyggelig og hjemmelig stemning. Men så er der et men. Et stort rundt brønddæksel midt i det hele, som ødelægger glansbilledet. Det kan du lave om på, så du opnår et pænere helhedsindtryk med usynlige dæksler.

Jesmig dæksler der går i ét med din belægning

Det er meget vigtigt at have adgang til kloakker, så man kan servicere dem og fjerne vand fra overflader og belægninger, så vejene eller haver ikke bliver oversvømmede. Man kan altså ikke bare fjerne dem helt og aldeles. Men man kan gøre dem mere usynlige med Jesmig dæksler. Tanken bag Jesmig dæksler er at lave en overflade, som går i ét med den nuværende belægning, du har hjemme. Har du en indkørsel med flisebelægning, hvor der sidder et rundt brønddæksel i, kan du erstatte det med en belægning, som er identisk med flisebelægningen.

Det gøres ved, at man tager det runde dæksel op samt fliseresterne omkring. Så laver man et firkantet brønddæksel, som man kan lægge ned i stedet for. Herefter skæres flisestenene til, så de  passer ned i dækslet. De lægges ned i, så fliserne ligger på højde med de andre fliser. Herved får dækslet får et mere skjult udtryk.

Det får du med Jesmig

Hvis du vælger Jesmig som løsning til at skjule brønden, så kan du få en række fordele. De vil blive listet op her:

  • Få usynlige brønddæksler
  • Få en valgfri overflade, som passer til din belægning
  • De runde brønddæksler bliver firkantede

Sidstnævnte fordel indebærer, at det er lettere at skære fliser til, når dækslet er firkantet i stedet for at være et rundt brønddæksel. På den måde, er det lettere at tilpasse dækslet din belægning. Med Jesmig kan du få skræddersyet en løsning, som passer til de eksisterende fliser eller andre jordbelægninger. Der er nogle standardvarer, som er populære, men måske har du en særlig flise i din indkørsel, og den kan matches, hvis du ønsker.

Har du en have, hvor der er et brønddæksel midt i haven, kan du også få den belagt med græs, så brønddækslet er skjult.

Monteringen af dæksler

Et Jesmig brønddæksel består af et dæksel samt en ramme og et skørt. Skørtet placeres som det første, oveni brønden. Dernæst kommer dækslet, som monteres til skørtet. Herved låses de to fast. Skørtets funktion er, at bundsikringen ikke må falde ned i brønden. Til sidst monteres rammen.

Det anbefales, at dækslet ligger mod to flisekanter, som er i din belægning. Det vil give det bedste resultat med usynlighed og samtidig mindst muligt skærearbejde. Skærearbejdet indbefatter, at fliserne, som skal oveni rammen skæres til, så de passer ned i og herved skaber den usynlige effekt.

Få hjælp af en revisor til opsparing via bolig

Spar op med bolig

Som virksomhedsejer eller som hovedaktionær er det både naturligt, oplagt og vigtigt at arbejde aktivt med formueoptimering. Som led i denne formueoptimering er det meget oplagt at overveje om og hvordan formueoptimering i bolig og fast ejendom kan ske – og i disse overvejelser er det vigtigt at rådføre sig med en revisor, gerne en statsautoriseret revisor.

Bolig som opsparing

I lighed med lønmodtagere har indehavere af virksomheder mulighed for at købe en privat bolig som alternativ til at leje en lejlighed eller en bolig. Den helt store fordel ved at købe bolig i stedet for at leje, er at boliger historisk set stiger i værdi over tid. En bolig kan derfor i princippet ende som en slags pensionsopsparing. Der er dog også ulemper ved at købe bolig – eksempelvis ejendomsværdiskat, grundskyld, vedligeholdelse på boligen og havearbejde.

Ved køb af bolig som led i opsparing er det fordelagtigt at købe boligen i et område hvor boligpriserne forventes at stige i fremtiden. Dette er typisk i de større byer såsom København og Roskilde på Sjælland, Odense på Fyn, og byerne langs motorvej E-45 i Jylland som Aalborg, Århus, Horsens, Vejle og Kolding, samt de midtjyske byer Viborg og Silkeborg. Du kan eventuelt rådføre dig med din revisor om hvor boligpriserne forventes at stige mest.

Når man køber bolig er det altid vigtigt at formueoptimere ved at spare mest mulig på omkostningerne. Derfor skal der først forhandles om prisen på boligen, ligesom man ved at købe en bolig før den kommer på markedet, kan spare omkostningen til en ejendomsmægler. Når boligen er købt har langt de fleste boligejere behov for at belåne boligen. Der findes en lang række låntyper som man kan vælge imellem, og her er det for mange en stor fordel at få hjælp af revisor til at vælge det bedte lån. Langt de fleste boligejere vælger et kreditforeningslån i eksempelvis Totalkredit, Nykredit eller DLR, men andre vælger en ren bankfinansiering som tilbydes private i Jyske Bank og i Handelsbanken – og til erhverv i eksempelvis Spar Nord.

Boliglån – brug revisor

Ved vurdering af boliglån kigger revisor selvfølgelig på renten, men revisor kigger også meget på bidragssatsen. Bidragssatsen er for mange et overset område, men der er store besparelser at hente ved at lade revisor hjælpe med boliglånet. Bidragssatsen er i princippet et tillæg til renten, som varierer fra lån til lån. Som udgangspunkt er bidragssatsen større på afdragsfrie lån end på boliglån med gældsafvikling, ligesom bidragssatsen er større på boliglån hvor der belånes en stor procentdel af boligens værdi, i forhold til boliglån hvor der er større friværdi og dermed mindre risiko for långiver. Foruden rente og bidrag hjælper revisor også med at vurdere likviditeten ved at lave budgetter. Der findes derfor tilfælde hvor der vælges et lån med afdragsfrihed, selvom bidragssatsen bliver større. Alt i alt er udvælgelse af lån for mange en uoverskuelig opgave, og derfor er det godt at have revisor med – særligt ved optagelse af kreditforeningslån som er dyre at komme ud af i utide.

Skatterådgivning af revisor

En bolig kan enten købes af virksomhedsejeren i privat regi, eller købes af et selskab. Ved overvejelse af køb af bolig i selskab eller i virksomhed, bør der indhentes skatterådgivning fra revisor. Fordelen er selvsagt at boligen købes for selskabets penge, dvs. penge der ikke er betalt skat af. Herudover giver renterne skattefradrag i selskabet, og dermed på sigt i hovedaktionærens indkomst hvorved der måske kan spares topskat, udbytteskat og nedsættelse af børnepenge. Ulempen er at hovedaktionæren skal beskattes af at have fri bolig til rådighed – og denne beskatning kan være meget høj. Herudover skal der som altid laves regnskab for et selskab, ligesom dette regnskab eller denne årsrapport eventuelt skal revideres. Hertil skal der laves en skatteopgørelse der viser hvad selskabet skal betale i skat. Hvorvidt en bolig bør købes i privat regi eller af hovedaktionærens selskab er altid en konkret vurdering, og til brug for denne vurdering kan revisor beregne de økonomiske fordele og ulemper til brug for din beslutning.

Skal jeg købe en bolig?

Som det fremgår er der en lang række forhold der skal tages hensyn til når en virksomhedsejer eller en hovedaktionær overvejer at købe en bolig. Til brug for disse overvejelser kan revisor fra RéVision+ Regnskab, Rådgivning og SKAT Statsautoriseret Revisionsaktieselskab hjælpe med det økonomiske overblik ved at lave budgetter, rådgive om besparelser på boliglån, rådgivning om skattefradrag og øvrigt skattemæssig rådgivning – samt naturligvis revision og regnskab.