Lån i friværdien – med pantebrevslån

Lån i boligens friværdiHar du friværdi i boligen, betyder det at boligen er mere værd end din samlede gæld stiftet med sikkerhed i boligen. Selvom du i en årrække har benyttet afdragsfri lån, kan du opleve, at der som resultat af stigende boligpriser et opstået en mængde friværdi i din bolig. Lånet vil man typisk bruge til, at renovere boligen, omlægge anden gæld, finansiere et bilkøb, tage ud på drømmerejsen eller købe forbrugsgoder. Her nogle af typiske låntyper:

Lån til ombygning

Især til renovationsprojekter, kan du have mulighed for, at låne mere end de 95 af boligens værdi. Det kan være tilfældet hvor det er oplagt at renovationen forøger boligens værdi, eks. ved at udvidelse af boligens areal, typisk ved etablering af tilbygning. Det kan også være tilfældet ved opsætning af altan/terrasse eller renovation af taget. Der skal fra starten være en god sandsynlighed for forøgelse af boligens værdi. Ofte sker udbetalingen af lånet i rater, i takt med at byggeprojektet skrider frem. Dermed sikrer långiver sig, at pengene bruges til renovation, og ikke til forbrug.

Lån til omlægning af gæld

Klatgæld, kviklån, kassekreditter og forbrugslån hos forhandlere er alle dyre lån, der ydes uden sikkerhed, eller meget begrænset sikkerhed i et forbrugsgode. Derfor er renter og gebyrer typisk meget høje på denne type lån. Det kan ofte godt svare sig, at benytte eventuel friværdi til at lave en samlet indfrielse af disse lån, så du sikrer en ensartet og lavere rente, såvel som lavere månedlig omkostning til afviklingen af gæld. Til gengæld for den lavere rente, yder du sikkerhed i din bolig.

Lån i sommerhus

I realkreditinstituttet kan man maksimalt låne op til 70% af sommerhusets værdi. Her kan du med fordel benytte et pantebrevslån, hvor du med en belåning på op 95% vil kunne udnytte langt mere friværdien.
På et sommerhus med værdi på 2millioner, kan du lån 300.000kr mere i friværdien via et pantebrevslån, end via realkreditinstitut.

Hvad koster pantebrevslån?

Til at starte med skal man ved optagelse af et pantebrevslån beslutte sig for, om renten skal være variabel eller fast. Hos pantebrevsselskabet Uden om banken fås et 25-årigt fastforrentet pantebrevslån for mellem 6.5%- 8.50%. Hos ekredit ligger samme rentespænd på 6%-9%. På et variabelt forrentet lån er udenombanken.dk med et forventet renteniveau på 5%-7% en anelse lavere end eKredit med 5-7.5%.
Det er også muligt at få afdragsfrihed ind i pantebrevslånet.

Tinglysning af pantebrevslån – en god idé

Der er ikke krav om at pantebrevslån tinglyses – men enhver kreditor vil vide, at sikkerhed uden tinglysning ikke er meget værd. Tinglysning sikrer at fremtidige långivere/kreditorer, kan tjekke for tidligere gæld i boligen, for at sikre at friværdien nu også er til stede. Dette tjek vil blive gjort omsonst såfremt boligejer har udstedt pantebreve uden tinglysning, som så ”blot” er gældsbreve, som andre ikke uden videre kender til.
Tinglysning af pantebrev koster 1.5% summen samt et gebyr på 1.660 kr Tinglysning foregår digitalt via tinglysning.dk.

RKI og pantebrevslån

RKI er ikke i sig selv en hindring for at optage lån i boligen. Som minimum bør du dog være ejer af en bolig, som har friværdi at gøre godt med. Såfremt du ønsker at købe en bolig mens du er registreret i RKI vil det til gengæld blive meget svært.
En samlet afdrags/gældsafviklingsaftale bør være plads før du stifter yderligere gæld.

Husk en tilstandsrapport

Når du sætter din bolig som sikkerhed for et lån, er boligens stand afgørende for værdien. Derfor vil det være en god idé at få udarbejdet en tilstandsrapport, så långiver får bedre dokumentation for boligens værdi. Men det giver kun mening ved større lån, da omkostninger til en tilstandsrapport ligger på 6000kr og opefter.