maskinføreruddannelseEr du interesseret i store entreprenørmaskiner? Vil du gerne lære at betjene dem, så du kan foretage komplekse gravearbejder blandt andet på byggepladser og ved anlægsarbejde? Det er et job, hvor man skal vide meget om sikkerhed og kunne lide at vedligeholde de store entreprenørmaskiner. Læs med og få noget at vide om både uddannelsen og arbejdet som maskinfører.

Arbejdsmarkedsuddannelse – hvad er det?

Uddannelsen til maskinfører er det man kalder en arbejdsmarkedsuddannelse. Det forkortes ofte til AMU. AMU-uddannelser er rettet både mod faglærte, der vil udvide deres kompetencer og mod ufaglærte, der ønsker at blive faglærte. Undervisningen på Amu-uddannelserne består både af praktik og teori. Undervisningen kan være både deltid og fuld tid og er bygget op af kurser, så man kan tage dem sideløbende med et arbejde. Kurserne kan enten tages enkeltvis, eller de kan stykkes sammen alt efter den enkeltes behov. Kurserne er alle kompetencegivende og nogle giver merit på erhvervsuddannelserne.

Hvilke adgangskrav er der og hvor lang tid tager det?

For at komme ind på en maskinfører uddannelse skal du være fyldt 18 år og have arbejde i en virksomhed, der er godkendt. Du skal være igennem prøvetiden og have indgået en uddannelsesaftale med din virksomhed. Maskinføreruddannelsen er to-årig. Selve skoleopholdene varer til sammen 26 uger. AMU-kurserne tages over ni skoleophold på hver to til fire uger. Mellem dem er du i praktik i den virksomhed, hvor du er ansat. Hvis du i forvejen har taget nogle af uddannelsens kurser eller har relevant erfaring, er det muligt at reducere uddannelsens varighed.

Hvad lærer du på uddannelsen?

På maskinføreruddannelsen får du viden om entreprenørmaskinerne og det udstyr, der hører til. Derudover får du en generel forståelse for og viden om anlægs- og byggebranchen og, hvad der skal til for at tilrettelægge bygge- samt anlægsarbejder og igangsætte dem. Du lærer om branchens nyeste teknologi og ikke mindst at benytte den i opgaveløsninger. For eksempel lærer du om hensigtsmæssig brug af brændstof, der kan mindske forbruget og gavne både økonomien og miljøet. Du lærer også at forhindre, at der sker bekostelige skader på ledninger og kabler under gravearbejdet. På skolen får du for eksempel kompetencer i forhold til:

  • Brancheindsigt
  • Lednings- og kabelarbejde ved hjælp af mindre maskiner
  • Anlægsopgaver i mindre målestok med mindre maskiner og rendegraver
  • Anlægsopgaver i større målestok
  • Planlægning og kvalitetssikring
  • Certifikater og specialudstyr

Uddannelsens eksamen består af et afsluttende projekt.

Hvilke job kan du få som maskinfører?

Selvom uddannelsen giver viden om mange forskellige maskintyper vælger de fleste et bestemt felt, som de specialiserer sig inden for. Der er mange forskellige muligheder. Det kan være indenfor byggebranchen, landbruget, vejarbejde, skovbrug, grusgrav mv. Man arbejder naturligvis med forskellige maskiner og opgaver alt efter, hvilket område man er inden for. Gælder det for eksempel landbruget, vil det være maskiner til markarbejde – traktorer med forskelligt udstyr efter sig, mejetærskere mv. Man kan også og arbejde med snerydning, grusning og saltning om vinteren og have andre opgaver resten af året. Er det indenfor entreprenørfaget er det flytning af jord og nedrivning med bulldozere og håndtering af gravearbejde med gravemaskiner og rendegravere, der ofte er fokus på. Inden for vejarbejde er der brug for maskinfører til at tromle vejbanen og lægge asfalten.

Vedligehold og reparationer – også en del af jobbet

Der er altså rigtig mange muligheder med en uddannelse som maskinfører. En vigtig del af maskinførerens arbejde er, ud over betjeningen af maskinerne, også at vedligeholde dem. De skal være indstillet korrekt og maskinføreren skal kunne foretage mindre reparationer. Det kan spare en virksomhed mange penge, når de ikke behøver at sende en stor maskine til reparation, men kan klare det i huset. Maskinføreren skal derfor være godt inde i maskinernes tekniske specifikationer og indstillinger.