Husk testamentet ved boligkøb

testamente hvordanRigtig mange – måske især yngre mennesker – tænker ikke på, at vi alle unge som gamle kan blive revet væk fra livet meget pludseligt og helt uforberedt for ens nærmeste. Det er da heller ikke noget, vi skal gå og tænke på hele tiden, men det er nødvendigt at tage sig visse forholdsregler, hvis vi ikke vil efterlade vores samlever eller ægtefælle og børn i en økonomisk svær situation. Derfor beskriver vi her, hvordan I som par kan sikre jer selv og hinanden ved at oprette et testamente. Det kan for eksempel være en rigtig god ide i forbindelse med køb af en bolig.

Er I ikke gift? – Så er testamentet særligt vigtigt

Hvis I lever sammen som par uden at være gift, skal I være klar over, at I ikke arver hinanden med mindre I opretter et testamente. Mange tror, at de arver den anden, hvis de har boet sammen i to år eller, hvis de har børn sammen. Sådan er det desværre ikke. Der er noget med de to år, men det er, at man først kan oprette et udvidet samlevertestamente, hvis man har være samboende i to år. Hvis altså ikke man har børn sammen. Har I det – eller venter et barn sammen – kan I oprette et udvidet samlevertestamente med det samme.

Fordelen ved et udvidet samlevertestamente

Når man ikke er gift bliver man som sagt nødt til at oprette et samlevertestamente, hvis man vil sikre hinanden økonomisk. Har man ikke boet sammen i to år og har ingen fælles børn, kan man oprette et samlevertestamente. Det har ikke de fordele, som det udvidede samlevertestamente har, men er naturligvis bedre end intet testamente. Ved det udvidede samlevertestamente derimod har man som ugift par næsten de samme arvemæssige fordele som et ægtepar. Hvis man ikke er gift, vil man dog aldrig få den fordel at den tilbageværende samlever kan sidde i uskiftet bo. For at kunne det, skal man være gift.

Er I gift men har særbørn?

Der er mange par, der finder sammen efter at have et eller flere parforhold bag sig. Det gør arveforholdene lidt vanskeligere. Så er der pludselig flere aktører på banen i forhold til arv. Hvis ikke I som par opretter et testamente, vil særbørnene skulle have deres arveandel efter deres forælder med det samme. Det betyder, at de skal have halvdelen af det hus I ejer sammen. Grunden til, at det samme ikke nødvendigvis gælder, hvis det er jeres fælles børn, er, at den tilbageværende ægtefælle i det tilfælde selv kan beslutte at blive siddende i uskiftet bo. Har den afdøde særbørn skal de imidlertid, give deres tilladelse til dette og på den måde tilsidesætte deres arv måske i mange år. Vil de ikke det, skal arven udbetales. Er særbørnene umyndige er det deres værge og statsamtet, der skal give tilladelse til, at deres mors eller fars ægtefælle må forblive i uskiftet bo. Det er heller ikke sandsynligt, at de vil give tilladelse til det. Læs mere om arveklasser og arv på Juralia

Opret et testamente – Hvordan?

For at undgå at den efterlevende ægtefælle skal forlade hus og hjem, fordi den afdødes særbørn skal have deres arv, kan I oprette et testamente. Her kan I sørge for, at særbørnene ikke får mere end deres tvangsarv. På den måde kan den efterlevende måske blive i huset. Hvis I ikke er gift er det selvsagt også nødvendigt at få udarbejdet et testamente, som gør, at den efterlevende ægtefælle kan blive boende i det hus, I har købt i fællesskab. Det er jo hårdt nok at miste sin samlever eller ægtefælle, hvis man i tillæg skal flytte fra det sted I sammen har valgt at leve kan det blive en endnu større sorg – også med tanke på de eventuelle børn, der har mistet en far eller mor.
Læs meget mere på Testamente-guide.dk