Hvilke lovkrav er der til energiberegning ved nybyg?

Lovkrav til energiberegning nybyggeriNår der bygges nye bygninger, så er der en række krav til det færdige byggeri. Der skal for eksempel foreligge en varmetabsberegning. Denne giver en fornemmelse af, hvor stort et varmetab man skal regne med i den nye bygning. Hvis man får et høj U-værdi betyder det, at bygningen vil have en god evne til at holde på varmen. Man vil derfor heller ikke skulle bruge så meget energi og penge på at varme boligen op i de kolde måneder.

En varmetabsberegning udføres altid i forbindelse med, at bygninger opføres. På den måde får man et meget bedre overblik over varmeøkonomien. Det er også noget af det, som kommer i spil, når man skal sælge boligen videre. Hvilket jo er det, der sker i de fleste tilfælde med nybyggeri.

Læs om energimærkning af bolig

Hvordan laves en varmetabsberegning

Varmetabsberegninger er ikke kun noget, som udføres på nyopførte bygninger, her er det bare et krav. Men man kan også få foretaget en varmetabsberegning på en ældre bolig. Så er det bare noget, som man selv skal stå for at få sat i stand. I forbindelse med, at man bygger nyt, så er det ofte arkitekterne og ingeniørerne bag byggeriet, der står for at få denne beregning lavet. Beregningen bliver lavet på baggrund af de oplysninger, som man kan få ud fra bygningens tegninger.

Det er også de tegninger, som bruges ved en byggesagsbehandling. Hvis man selv skal have lavet sådan en beregning, så skal man finde tegninger frem af plan, facader og snit på selve bygningen. Ud fra disse kan man så udarbejde den endelige rapport. Når man får sin varmetabsberegning modtager man også en rapport med beregningsdokument og de beregningsforudsætninger, som der har været.

Hvad koster en varmetabsberegning

Hvis man står for at skulle have foretaget en varmetabsberegning, så er man sikkert også interesseret i hvad prisen for sådan en ligger på. Alt efter hvor man får den foretaget, og om der indgår komplicerede detaljer i selve udregningen, så ligger prisen mellem 1600 kr. og 3500 kr. Det er i hvert fald prisen, hvis der er tale om et standard énfamilieshus.

Er der tale om et større byggeri, så er det klart, at prisen går op. Fordi der derved også er flere tegninger og detaljer at tage med i beregningerne. Noget af det, som kan være med til at ændre på varmetabet i en bygning er for eksempel hvilke vinduer og døre, man får sat i. Hvis man vælger en model, hvor U-værdien er høj, så vil der ikke være et helt så højt varmetab ved disse.
Det er også derfor, at folk ofte skifter over til en mere energivenlig udgave, når de for eksempel skal have nye vinduer og døre i deres bolig. Det kan i hvert fald være en god ting, at gå ind og have med i sine overvejelser. Det vil jo være noget, som man kommer til at kunne mærke på energiregningen. Og hvorfor ikke give sig selv muligheden for at spare penge.