Tips til vedvarende energi i boligen

Vedvarende energibesparelserBåde solvarme og jordvarme sparer olie eller gas. Hvor meget, afhænger af den enkelte vvs installation og den enkelte forbruger. Men begge former for vedvarende energianlæg skal ses som fornuftige langsigtede investeringer. (Levetiden for både solvarmeanlæg og varmepumper ligger på mindst 10-20 år.) Vedvarende energi er ikke en mirakelkur for husejerens varmeregnskab. Og regnestykket påvirkes meget af, hvad det er for et varmeanlæg, der suppleres/erstattes. Et helt moderne naturgasfyr vil give plads til mindre besparelser end et gammelt oliefyr. På miljøsiden kan man glæde sig over, at man sparer naturen for svovlsyre og kvælstofilter. CO2-belastningen bliver også mindre.

Tilskud

I de geografiske områder, hvor der ikke er pligt til kollektiv varmeforsyning (naturgas eller fjernvarme), yder staten tilskud til installation af både solvarme og varmepumper – op til 30 procent tilskud til solvarme og 15 procent til varmepumper. Betingelsen for tilskuddet er, at der foreligger en skriftlig aftale mellem installatør og kunde, og tilskuddet skal være bevilget, før arbejdet påbegyndes. Komponenterne i anlæggene skal være typegodkendte af prøvestationerne, og ansøgningen skal stiles til Energistyrelsen. Tilskuddet beregnes efter temmelig indviklede regler og kan variere fra år til år. Blikkenslageren vil altid have de aktuelle regler.

Godkendelser

Der kræves ikke byggetilladelse til installation af hverken solvarme eller varmepumpe, men der kan være servitutter på grunden og lokale bestemmelser om facadecensur, der gør det vanskeligt at installere solvarme. Nedgravning af jordslanger kræver under alle omstændigheder en miljøgodkendelse. Og i områder med kollektiv varmeforsyning (naturgas og fjernvarme) skal man ansøge om fritagelse for tilslutningspligt, hvis man ønsker at installere en varmepumpe. Ansøgningen skal stiles til kommunen. Under alle omstændigheder er det en god idé at tale med teknisk forvaltning både om solvarme og varmepumper – allerede på planlægningsstadiet.

Tekniske godkendelser

Alle komponenter til både solvarme og varmepumper kontrolleres løbende af de to Prøvestationer under Dansk Teknologisk lnstitut i Tåstrup ved København. Og det er f.eks. en betingelse for at opnå statstilskud, at anlæggene er sammensat af godkendte komponenter. VVS-lnstallatørerne er også tilmeldt kvalitetssikringsordninger for hhv. solvarme og varmepumper. Disse tilmeldinger kræver, at installatørerne har været på kurser og har bestået bestemte prøver. Prøvestationerne gennemfører også stikprøver af de færdige installationer. Grove fejl og mangler kan medføre, at installatørens certifikat inddrages.

Fast brændsel

Biobrændsel: Skovflis, korn og træpiller er CO2-neutrale brændsler. Det vil sige, at der ikke frigøres mere kultveilte til forværring af drivhuseffekten, end planterne oprindeligt sugede fra luften under deres opvækst.  Det må også anses for at være vedvarende energi, da det kan produceres år efter år efter år. Mens der ikke bliver lavet mere olie. Mennesker, der lader sig støde af, at korn bruges til energiproduktion, bør tænke på, at havre engang var den fremherskende energikilde i samfundet i form af hestefoder. Denne brændselstype har fået en renæssance i takt med den stigende miljøbevidsthed, og fabrikanterne har videreudviklet de gamle stokerfyr. En sådan kedel er noget dyrere end en tilsvarende til oliefyring. Men i de geografiske områder, der ikke er udlagt til naturgas eller fjernvarme, yder staten tilskud efter de til enhver tid gældende regler.

Bestil 3 gratis tilbud

På 3vvstilbud.dk kan man gratis bestille 3 tilbud på varmeanlæg fra vvs firmaer over hele Danmark. Indsend specifikationerne på opgaven og bliv kontaktet af lokale vvs installatører med 3 konkurrencedygtige tilbud. VVS- og blikkenslager firmaer er specialister i at opsætte, montere og indbygge anlæg for vedvarende energi i alle typer af bygninger – både offentlige og private hjem. De 3 tilbud er 100 pct gratis og uforpligtende, og vil give et godt fingerpeg i retning af, hvad en sådan installation vil komme til at koste. Indsend dine ønsker på 6-7 minutter allerede i dag.